Anmälningsvillkor

Vid anmälan och återtagande av anmälan följes konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Ångerrätt / Avanmälan

Vid anmälan på denna webbplats har du rätt att ångra din anmälan genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som detta avtal ingås.

Förutom vad som gäller ångerrätten, så är anmälan till kurs bindande. Vi tar ut en administrationsavgift på 150 kr om du ångrar din anmälan före startdatum.

Kursavbrott

Om du avbokar din plats från och med den dag kursen startar eller avbryter ditt deltagande när en kurs eller evenemang har startat är du skyldig att betala full avgift om avbrottet inte beror på egen sjukdom och detta ska kunna styrkas. Vid sjukdom återbetalas kursavgift på resterande gånger.

Inställd kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs. Vid inställd kurs kommer annat datum att erbjudas. 

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Vandringar

Vid vandringar är anmälan bindande. Avanmälan och återbetalning görs endast vid sjukdom då intyg kan uppvisas. Om kurs behöver ställas in har du rätt att återfå hela den avgift du har betalat.